Frp: – Bin Laden-tilhengere i Norge

0Shares

Frp’s stortingsrepresentant, Jan Arild Ellingsen, som sitter i justiskomiteen, vil ha svar på om
Politiets Overvåkningstjeneste (POT) har oversikt over disse miljøene, og om disse vurderes som en sikkerhetstrussel her i landet.

Ellingsen sikter til et oppslag i Dagsavisen denne uken om POT som undersøker en mullah og hans tilknytninger til eventuelle fundamentalistiske miljøer. Ellingsen sier han ikke har til hensikt å mistenkeliggjøre muslimer flest og opinionen som er kritiske til krigføringen i Afghanistan.

Justiskomiteen har bedt om et møte med POT, og til mandag er det orienteringsmøte med justisminister,
Odd Einar Dørum og departementet.

Ifølge reportasjer i Dagsavisen og Bergensavisen etterforsker POT den kurdiske mullahen Krekar fra Nord-Irak. Han skal i 10 år ha brukt Norge som en base for sine kontakter med fundamentalistiske ledere.

Krekar har i et intervju med en kurdisk avis kalt Osama bin Laden “kronen på den muslimske nasjonens hode”. Han har også forsvart muslimers rett til hellig krig, men skal ikke konkret ha kommentert terrorangrepene i USA.

Krekar selv deltar nå i en geriljagruppe hjemme i Nord-Irak, mens han har familiemedlemmer i Norge. POT vil verken bekrefte eller benekte at mullahen er under etterforskning, melder NTB.