Introduksjonsloven i bruk

0Shares

Introduksjonsprogrammet er målrettet og kontraktfestet, og setter krav til den enkelte og kommunen. Og det er positivt for begge parter, og for samfunnet som helhet, sier avdelingsleder Anne Gro Gotuholt.

— Programmet flyktningene skal gjennom er i utgangspunktet heldags og helårig, og her hos oss har vi et tilnærmet heldagsprogram, sier Anne Gro Gotuholt Skjold, leder av flyktningavdelingen i kommunen. Hun forteller at programmet også gikk i høstferien, med undervisning, boveiledning med mer, i samarbeid med Voksenopplæringen, som er den største medspilleren i opplegget.