Innvandrere søker helsejobber

0Shares

Håvard Kløften, som er inspektør ved senteret, tror innvandrere kan bli svært viktig for å fylle tomrom innen helsevesenet i framtida.

Storbyene i Norge sliter med å finne faglærte hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Ved Senter for Voksenopplæring i Trondheim kjøres det nå flere kurs som har som mål å skolere fremmedspråklige til disse yrkene.

I underkant av 50 personer deltar på voksenopplæringa sitt opplegg for dette. Håvard Kløften tror tallet bare vil øke i framtida.

– Det er for så vidt i startgropa dette tilbudet. Det er viktig å være tidlig ute og veilede folk som kommer om hvilke yrker det er mulig å få. Hvis vi er tidlig ute med råd om at dette er en vei å gå for å få fast jobb, så tror jeg dette kan øke. Vi har i alle fall ingen problemer med å fylle opp de kursene vi tilbyr, sier Kløften.