– Norge gjør ikke nok for å beskytte menneskerettighetsforkjempere

0Shares


Konferansen “Activists under Attack. Defending the Right to be a Human Rights Defender” fant sted i Det norske Menneskerettighetshuset 13. og 14. oktober. Blant deltakerne var Nobelprisvinner Shirin Ebadi og andre fremstående menneskerettighetsforkjempere, internasjonale eksperter og politikere fra 15 land. Uttalelsen ble utarbeidet og vedtatt i nært samarbeid med blant andre Ben Majekodunmi fra FNs generalsekretærs spesialrepresentant for menneskerettigheter og visedirektør Markus Jaeger ved Europarådets Menneskerettighetskommisærs kontor

Norge må gjøre mer

Menneskerettighetsforkjemperes sikkerhet og arbeidsvilkår har blitt forverret de siste årene, blant annet som følge av kampen mot terrorisme og den økte bruken av sikkerhetslover. Dette har blitt dokumentert av FNs generalsekretærs spesialrepresentant for menneskerettigheter, Hina Jilani, samt av anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner, deriblant i det Internasjonale Nettverket av Menneskerettighetshus. I senere tid har det kommet en rekke initiativ fra andre land og organisasjoner for å styrke menneskerettighetsforkjempernes situasjon. Blant annet presenterte EU på forsommeren konkrete retningslinjer, og vil følge opp med håndbøker til ambassadene om hvordan menneskerettighetsforkjemperne skal beskyttes.

– Norge har ikke utarbeidet noe tilsvarende, sier daglig leder Maria Dahle i Human Rights House Foundation (HRH). – Det er meget viktig at Norge nå utarbeider en sammenhengende, inkluderende, etterprøvbar og konsistent politikk på dette området, som også gjør det mulig for ikke-statlige aktører å evaluere dette arbeidet. Norge gjør mye bra i dag, men så lenge regjeringen ikke har en etterprøvbar politikk er denne innsatsen avhengig av enkeltmenneskers engasjement og personlige interesse. Det er ikke tilstrekkelig, fortsetter Dahle.

Dørum vil lage plan

– Har vi ikke gjort det bør vi gjøre det, sa justisminister Odd Einar Dørum da han ble konfrontert med at Norge ikke har utarbeidet en norsk politikk for å støtte og beskytte menneskerettighetsforkjempere.

Har vært viktig i FN

Norge har tidligere vært viktig i støtten til menneskerettighetsforkjempere internasjonalt, spesielt overfor FN. Norge spilte en helt sentral rolle i å utarbeide og fremme FN-erklæringen om menneskerettighetsforkjempere som kom i 1998, og med å støtte det videre arbeidet med å følge opp dette. Regjeringens Handlingsplan for menneskerettigheter (Stortingsmelding 21) utgår i år, og det er ikke kjent hvordan regjeringen vil følge opp dette arbeidet videre.

Statement141004.doc