Flere muslimer melder seg i menigheter

Islamske trossamfunn er den største gruppen av de registrerte trossamfunnene i Norge. Islamsk trossamfunn er også det største trossamfunnet som har hatt mest økning i antallet medlemmer.

1. januar 2004 var det nesten 78 000 medlemmer i de registrerte islamske trossamfunn fordelt på 82 menigheter. Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).


I 1990 var det 19 189 som var medlem i islamsk trossamfunn, og i 2004 er tallet økt til 77 857.


– Økningen skyldes at det er blitt flere menigheter og flere personer som har kommet til landet, sier Stein Ove Pettersen i SSB til Utrop.

Per 1. januar 2004 var det 3, 9 millioner medlemmer i Den norske kirke. Dette svarer til 85,7 prosent av befolkningen, om lag den samme prosenten som i fjor. Økningen er på 22 203 medlemmer, eller 0,6 prosent sammenliknet med fjoråret.