IRAKISKE KVINNER UNDER BELEIRING AV USAS OKKUPASJON OG TERRORISME

0Shares

1 – IRAKISKE KVINNER UNDER BELEIRING AV USAS OKKUPASJON OG TERRORISME.


Ved: Yenar Mohammad.


Yenar Mohammad er en av de mest fremtredende kvinne politikerne i Irak. Hun har vfrt kvinne aktivist, og politiker fra 1998 og har fxrt kvinnesaken i Irak siden da. En av de fxrste kvinne politikerne som har tatt opp kvinners situasjon under krigen i Irak, og deretter USAs okkupasjon av landet. Hun er leder i organisasjonen irakisk kvinners frigjxring organisasjon som hun stiftet i 2003. Under hennes ledelse har organisasjonen hatt flere krisesenter i Irak, for kvinner som trenger beskytelse. Hun er sjefs redaktxr i Equality.2 INNVANDRES KVINNERS SITUASJON I EUROPA :  • FRES DRAP
  • OMSKJFRING
  • TVANGS EKTESKAP
  • UNDERTRYKKELSEVed: Halale Rafe

Halale Rafe er leder for Irakiske kvinners frigjxrings organisasjon i Sverige.

Hun er medlem av organisasjonen mot vold og fred og redaktxr for radio Shabahang i Stockholm. Halale leder triangel prosjektet i Sverige. Hun er ogse en av de mest omtalte skribentene i Alnesa bladet som blir trykket pe arabisk.PROGRAM:


17.30: Velkomst og presentasjon ved Bahar Munzir


17.40: Yennar Mohammad


18.05: Halale Rafe


18.30: Pause m/ te og kaffe


18.50: Innleder 3


19.05: Innleder 4


19.20: Blir det satt av tid til debatt og diskusjon

Kontakt person: Bahar Munzir

E-post: [email protected]

Eller: [email protected]

www.equalityiniraq.com

Tlf: 95850492