1 million kroner ekstra til forskning på samisk

0Shares

– Fagfelt som natur, miljø, klima og reindrift er det vanskelig å forske på uten å bruke originalspråket, sier statssekretær Ellen Inga O. Hætta. Regjeringens målsetting er at samisk skal være synlig og brukes mer, også innen forskning. Samisk forskning har hittil i hovedsak foregått på andre språk enn samisk.


Forskningsmiljøer og enkeltforskere bør stimuleres til å bruke originalspråket i selve forskningen og til å legge vekt på nye former for presentasjon av forskningsresultater til samisktalende. Dette kan for eksempel være bruk av video/DVD, film, seminarer oa. hvor samisk er hovedspråket.


I tillegg foreslår Regjeringen i statsbudsjettet for 2005 å øke den årlige bevilgningen fra Kommunal- og regionaldepartementet med 1 million kroner til Norges forskingsråds samiske forskningsprogram.