NOAS frykter for rettssikkerheten

0Shares

For å la informasjonsflyten og instruksene til Utlendingsdirektoratet (UDI) gå raskere, oppretter Kommunal- og regionaldepartementet en ny enhet ved Innvandringsavdelingen, skriver Aftenposten.

– Den nye enheten skal bestille og analysere informasjon fra UDI, sammenligne den med praksisen i andre land, og utarbeide instruksene, opplyser statssekretær Cathrin Bretzeg i Kommunaldepartementet.

Den utvidede adgangen til å instruere UDI kommer som en følge av Regjeringens ønske om et strammere grep med hvordan utlendingloven skal tolkes og skjønn anvendes.

– Det ville vært for tidkrevende å endre på regelverket. Det oppstår situasjoner der vi må handle raskt. Politikken i en rekke land endrer seg, og vi har behov for å kunne styre og ta politisk ansvar, sier Bretzeg. Som et positivt eksempel på hvordan dette kan slå ut i praksis, nevner hun adgangen til arbeidsinnvandring, som myndighetene nylig har lempet på. Noe eksempel på eventuelle innstramninger har hun ikke.