Kvinner skal informeres bedre om sine rettigheter

0Shares

— En del kvinner opplever store problemer med å kunne ta del i det norske samfunnet etter familiegjenforening med norsk mann. Informasjonen som er laget skal i første rekke gi kvinner det de trenger å vite om ekteskap, skilsmisse, barn og vold, sier kommunikasjonsdirektør Geir Løndal i UDI.

I tillegg skal de få kortfattet informasjon om visum, arbeids- og oppholdstillatelser. Informasjonen skal deles ut til alle som søker om familiegjenforening når de henvender seg til utenriksstasjonene.

— Teksten publiseres i disse dager på 22 språk, i tillegg til engelsk og norsk, opplyser Løndal.

For å informere etter søkernes behov, er det laget tre utgaver av informasjonsteksten, én full versjon, én versjon uten tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og én versjon hvor bare teksten om kjønnslemlestelse er fjernet.

Informasjonen skal deles ut til barn fra 15 år og oppover for at de skal kjenne sine rettigheter i forhold til skole, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, samt at de bør få generell kunnskap om at de har selvstendige, juridiske rettigheter. Utenriksstasjonene kan vurdere om det er relevant å gi informasjonen også til yngre barn.

Informasjonsteksten finnes på UDIs område på UDs intranett og skal skrives ut ved den enkelte stasjon etter behov.