Vietnamesiske båtflyktninger på Filippinene

0Shares

UNHCR uttaler at “UNHCR har ved flere anledninger påpekt at dersom enkeltland er villig til å gjenforene familier utenfor flyktningkvoten, vil dette være å betrakte som en humanitær gest, men vi vil fraråde bruk av flyktningkvoten for bosetting av ikke-flyktninger.”

– UNHCR bekrefter dermed mine tidligere uttaleser i saken, både om at gruppen ikke er flyktninger og at denne gruppen ikke er prioritert av UNHCR, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Videre uttaler UNHCR til norske myndigheter “at UNHCR har ved flere anledninger anmodet filippinske myndigheter om å regulere deres tilstedeværelse og gi utvidede rettigheter for vietnamesere som har vært der lenge. Mange er allerede de facto integrert i lokalsamfunn. En avslutning av denne saken vil være å lovregulere deres status og forslag om dette fremmes i hver Parlamentssesjon. Dessverre er ikke denne prosessen avsluttet ennå.”

– At UNHCR uttaler at de i realiteten er godt integrert i lokalsamfunnet, er i tråd med de erfaringer norske myndigheter tidligere har brakt på det rene og er også i tråd med hva jeg har uttalt ved flere anledninger, fortsetter statsråden.

I Dagbladet 14. desember uttaler fagsjef i NOAS, Rune Berglund Steen, at “statsråden hevder at de kan vende tilbake til Vietnam, men Vietnam har imidlertid ikke svart på på UNHCRs henvendelse om dette.”

Denne uttalelsen fra NOAS står i sterk kontrast til hva UNHCR hevder. UNHCR uttaler at “vietnamesiske myndigheter har sendt representanter (til Filippinene) flere ganger for å intervjue avviste asylsøkere om mulig retur (til Vietnam). Men Vietnam vil bare ta imot personer som ønsker å komme tilbake frivillig.”

– Uttalelsen fra høykommisæren er i tråd med hva jeg tidligere har hevdet og viser at de personene som ønsker å returnere til Vietnam har en mulighet til å gjøre det, sier Erna Solberg. – Jeg mener det er svært viktig at alle parter i en slik sak kommer med korrekte opplysninger og ikke bidra til å spre påstander som ikke er sanne, fortsetter hun.