Innvandrere får midlertidige jobber

Boka “Nytt arbeidsliv” som presenterer fersk forskning om nye trekk ved arbeidslivet i Norge kommer ut idag. Analysene er basert på Statistisk sentralbyrås omfattende arbeids- og bedriftsundersøkelse. Fafo-forsker Anne Britt Djuve har skrevet kapittelet om innvandrere og arbeidslivet i boken.

Det er kjent at innvandrere særlig jobber i bransjer hvor useriøse arbeidsforhold er utbredt: Renhold, hoteller og restauranter, næringsmiddelindustri og dagligvare. Nå viser det seg at det er spesielt mange innvandrere i verstingbedriftene innenfor disse bransjene.

— Det er bedriftene med størst innslag av innvandrere som bruker midlertidige ansettelser mest, forteller forsker Djuve til Dagsavisen. Hun har skrevet kapittelet om innvandrere og arbeidslivet i boken.

En viktig forklaring er at bedriftene ikke vil ta risikoen ved å ansette innvandrere i fast stilling.

Før sommeren skal Stortinget behandle nytt forslag til arbeidsmiljølov. Regjeringen vil etter alt å dømme få Fremskrittspartiets støtte til å åpne for økt bruk av midlertidige ansettelser. Djuve mener dette kan senke terskelen for innvandrere til å komme inn i arbeidslivet, men neppe til å få stabile jobber.