NFF: Mindre rasisme

0Shares

– Det har aldri vært noe stort omfang av rasisme i de øverste divisjoner. Vi har vel registrert fra null til to tilfeller årlig, og dette har bølget noe frem og tilbake. Men hvis vi regner inn saker fra de lavere divisjoner som har vært inne for domsutvalget, er det totalt sett snakk om en nedgang. Tar vi også i betraktning det økende antall utenlandske spillere de siste sesongene, er rasisme i norsk fotball helt klart på retur, poengterer Grønnerud.

I en ringerunde redcard.niso.no foretok fredag, rapporterte et flertall av de 18 fotballkretsene i Norge om færre tilfeller av rasisme i lavere divisjoner og yngres avdeling denne sesongen sammenlignet med tidligere.

Det er en generell oppfatning fra både forbund og kretser at det holdningsskapende arbeidet må fortsette. Daglig leder Roald Bruun-Hanssen i Hordaland Fotballkrets har fulgt rødt kort-kampanjen på Brann stadion denne sesongen, og mener denne har vært svært synlig, og helt klart hatt en effekt.

– Holdningsskapende arbeid gjennom ulike kampanjer og de mange lokale initiativ må aldri stoppe opp. Vi sprer budskapet gjennom samlinger og møter med klubbene, og synliggjør for trenere, ledere, tilskuere og foreldre at de skal føle et ansvar når det oppstår uønskede situasjoner, det være seg vold eller rasisme. Nøkkelen til å løse slike problemer er at voksne går inn og korrigerer for å få en løsning på stedet, sier Bruun-Hanssen til redcard.niso.no.

Prosjektleder Trygve Augestad i Gi rasisme rødt kort forteller at kampanjen også er lansert i håndball denne høsten.
– Vi føler at vi har befestet kampanjen i fotball, og at det er på tide å utvide denne til flere idrettsgrener. Ikke minst fordi dette er et ønske fra utøverne selv innenfor både håndball og ishockey, sier Augestad.

Gi rasismen rødt kort