Ingen “utlendinger” i utlendingslovutvalg

0Shares

– Det er helt utrolig dersom dette får skje. Utlendingsloven rammer ikke vanlige nordmenn, men utlendinger og asylsøkere. Disse må være representert i utvalget som skal utarbeide forslaget til den nye loven, sier daglig leder Akhenaton de Leon i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) til Vårt Land.

Sammen med fem andre organisasjoner har OMOD sendt et brev til Solberg med krav om å få delta i utvalget.

– Forrige gang man hadde en gjennomgang av utlendingsloven, var ingen med minoritetsbakgrunn representert. Siden 1988 har vi levd med negative ringvirkninger av denne loven. Det må ikke gjenta seg i 2001. Fagre ord om integrering blir tomme dersom slike grupper ikke får delta i beslutningsprosessen, sier de Leon.

Statssekretær Kristin Ørmen Johnsen (H) i Kommunal- og regionaldepartementet ber organisasjonene vente med å protestere før de har sett hvilke sju som skal sitte i utvalget, og sier det er aktuelt med en bred referansegruppe knyttet til utvalget.

– Utvalget ville blitt altfor stort hvis vi skulle tatt med representanter for alle gruppene. Jeg tror faktisk det kan være en fordel for disse å stå utenfor. Der vil de stå mye friere, uten å risikere å ende opp som gisler i et lovutvalg som må jobbe seg fram mot bredest mulig enighet, sier statssekretæren.