Migrasjon bedre enn bistand

0Shares

– Det samlede beløp som sendes fra immigranter og til hjemlandet er mer enn halvannen gang så stort som de samlede bistandsoverføringene, sier Jørgen Carling, forsker i Institutt for fredsforskning (Prio).

På verdensbasis sendte innvandrere 100 milliarder dollar, i overkant av 600 milliarder norske kroner i dagens kurs, til sine hjemland.

– Tallene for 2004 er ennå ikke klare, men vi er sikre på at på at disse tallene vil være høyere enn tidligere år, sier Carling.

De største pengestrømmene går fra USA til Mexico. Ifølge instituttets rapport ble det i 2000 sendt 7.1 milliarder dollar over Mexico-grensen. Fra Saudi Arabia til India går det 3.6 milliarder dollar årlig, mens det fra Norge sendes cirka fem milliarder kroner i løpet av et år. Ifølge SSB sender hver tredje ikke-vestlige innvandrer i Norge penger hjem reglemessig. Tamiler og vietnamesere er de gruppene som sender mest.

Andre studier understøtter Prios tall. Ifølge studien All in the Family fra programmet Diálogo Interamericano, fremgår det at pengeoverførselen til Latin-Amerika, 33 milliarder dollar årlig, utgjør to prosent av regionens bruttonasjonalprodukt. Dette beløpet er dobbelt så stort som lånene og bistanden som Verdensbanken og Den interamerikanske utviklings-banken yter til regionen.

Ifølge Prio-rapporten brukes pengene hovedsakelig på husholdning, helse og utdanning.

– Pengene går ofte til husbygging og til utdanning. Pengestrømmen brukes vanligvis ikke langsiktig, men bidrar til utjevning mellom landene, sier Jørgen Carling til DinSide.

All in the family-studien fra Diálogo Interamericano viser at pengestrømmen hjem har store effekter i mottakerlandene.

  • I Nicaragua utgjør pengeforsendelsene 30 prosent av brutto nasjonalinntekter.
  • 20 prosent av befolkningen i Honduras, Nicaragua og El Salvador fordoblet inntektene gjennom pengeoverføringene.
  • I Haiti utgjør pengeforsendelsen 25 prosent av brutto nasjonalinntekt.
  • Pengeoverførselen til Haiti og til Jamaica er større enn de respektive landenes samlede eksport per år.
  • Colombias fem millioner emigranter sendte i 2004 3.5 milliarder dollar til Colombia, mer enn halvannen milliard mer enn i 2001. 2004-beløpet antas å være større enn inntektene fra landets oljeeksport.
  • 40 prosent av overføringene til Mexico gikk til landsbygda, og cirka 30 millioner dollar ble brukt til veibygging, skoler og sosiale sentra i mange mexikanske småbyer i 2002.