Vurderer å anmelde rektor

0Shares

– Ikke bare reagerer vi sterkt på politiets uttalelser til pressen om “guttestreker” men også den videre behandlingen som den 15 år gamle gutten og hans far har fått grunnet dette. Rektor satte først i gang krisetiltak etter at Khadar ble forsøkt druknet, men dette tiltaket ble tilbudt bare klassens elever og ikke til Khadar og hans familie. Det er forbausende at rektoren tar initiativ til tiltak for klassen og ikke offeret og hans familie. Dette stiller vi oss svært kritisk til, sier Thomas Isak Michael Ajamu Prestø.

Vurderer anmeldelse

I følge Prestø kvalifiserer rektors håndtering av denne saken til anmeldelse med hjemmel opplæringslova, og vi vurder å ta slik skritt, hvis han ikke snart ser er skjerping i hvordan denne saken blir håndtert.

– Arve Beheim Karlsen-saken kan sammenliknes med denne, der var det også viktigere å få avbekreftet rasisme fremfor å faktisk drive en god etterforskning. Hvis hendelsen med denne unge somaliske gutten ikke var drevet av rasisme var det likefremt et mordforsøk og på ingen måte guttestreker, selv om vi etter ti år med erfaring kan si at hets og plaging av afrikanske gutter og nå spesielt somaliere er en populær folkesprt her i landet, forklarer Prestø.

Kritisk til politiets behandling av afrikanere

Afrikan Youth ser ikke på dette som en enkeltsak. Gjennom organisasjonens arbeid over de siste årene har de fått inn betydelig antall klager fra barn, ungdom og deres foreldrene om skolens og politiets håndtering av lignende saker, heter det i følge en pressemelding fra AYN.

– Vi ser en trend i måten disse institusjonene undergraver alvorlige rasistiske utsagn som mobbing eller rampestreker. Afrikaneres møte med politiet oppleves av mange som svært vanskelig. Blant den overnevnte gruppen har vi erfaring med at unge somaliske gutter har det tøffest i møte med norsk politi, avslutter Prestø.

Svært alvorlig

Også Antirasistisk Senter (ARS) reagerer meget sterk på politiets uttalelser til pressen om ”guttestreker” i etterkant av drukningsepisoden.

– En slik bagatellisering av saken er svært alvorlig. Jeg tviler meget sterkt på om koklusjonen ville ha vært likt om mulig gjerningsperson var en 15 årig somalisk gutt, sier Nadeem Butt, leder av Antirasistisk Senter.


– Denne saken snarere reiser flere alvorlige spørsmål som krever seriøs politietterforskning enn enkle gjetninger om mulige guttestreker, sier Butt.