Demonstrasjon

0Shares

Dette er kvinner som er forfulgt i sitt hjemland, og som risikerer å bli utsatt for tortur, grove overgrep eller myrdet dersom de blir utvist.

Derfor vil vi gjennomføre en markering for vårt syn for denne praksissen, – og urettmessige behandlingen av mennensker – og norske myndigheters brudd på FNs mennenskerettighetter og konvensjoner.

Vi vil holde en markering i Oslo, tirsdag den 13. desember 2005. Vi går i fakkeltog fra Oslo S kl. 10.00 og fortsetter opp Karl Johansgate til Stortinget, hvor det vil bli holdt appeller for de fremmøtte og de folkevalgte.

Markeringen er støttet av og vil bli fulgt av bl.a. NOAS, Selvhjelp for Flyktninger, Radio Latin-Amerika, Katolsk Latinamerikansk Menighet, Antirasistisk Senter, Iransk Kvinneorganisasjon og OTTAR.

Av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter

Artikkel 3.

Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Artikkel 9.

Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.

Artikkel 14.

Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.

Artikkel 18.

Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter

frihet til å skifte religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

Vi håper at norske myndigheter vil arbeide internasjonalt med å få forandret situasjonen i de områdenen som bryter disse artiklene. Samtidig ber vi om, at de som har flyktet på grunn av forfølgelse -det være seg etnisk bakgrunn, religion, legning, politisk oppfatning, naturkatastrofer eller krig, må få sine saker behandlet med sterkere hensyn til overnevnte artikler.

Møt opp på Oslo S tirsdag 13. desember kl. 16.00