Asylanke til liten nytte

0Shares

Tall for de ni første månedene viser at få klager på asylavslag blir omgjort: bare 6,4 prosent får helt eller delvis medhold.

For halvannet uke siden ba kommunalminister Erna Solberg (H) UNE om å legge sakene til de 22 som sitter i kirkeasyl øvst i bunken av ubehandlede saker. Statsråden ba også om svar innen «rimelig tid».

– De ansvarlige nemndlederne har hentet fram sakene for å avgjøre behandlingsform, og eventuelt fatte vedtak om de skal få bli eller ikke, opplyser direktør Terje Sjeggestad i
UNE til Vårt Land.

Utlendingsloven sier at det er nemndlederne i UNE som avgjør behandlingsform. Avgjørelse fattes:

1.I nemndmøte med personlig frammøte (klager møter sammen med advokat, red. anm.)

2.I nemndmøte uten personlig frammøte

3.Av nemndleder alene og i sekretariatet.

Utlendingsloven sier at i saker uten «vesentlige tvilsspørsmål» kan vedtak bli fattet uten nemndmøte, enten av nemndleder alene eller av sekretariatet.

Velger ansvarlige nemndlederne å innkalle til nemndmøte for å avgjøre kirkeasylsaker, vil sakene ikke bli ferdig behandlet innen jul.

– Fordi alle parter må bli varslet i god tid, tar det fire til seks uker før en kan ha et nemndmøte, forteller direktør Sjeggestad i UNE.