Flerkulturelle boligområder gir fordeler

(Innenriks) Norge tar ikke skade av minoritetsgrupper i gettoer. Derimot kan det å vokse opp i flerkulturelle boligområder gi større respekt for mangfold i samfunnet, hevder forsker Susanne Søholt.

Det går fram av en undersøkelse Søholt har foretatt i to flerkulturelle boligområder i Oslo. Forskeren har undersøkt både etnisk norske barn og unge med minoritetsbakgrunn,
skriver Dagsavisen.

– Barn og ungdom i multietniske miljøer legger liten vekt på religion, hudfarge og etnisitet i valg av venner. I stedet velger de sin omgangskrets ut fra felles interesser og ikke ut fra forskjeller. Fotball som felles interesse er viktigere enn forskjeller i etnisitet, sier Søholt til Dagsavisen.

Forskeren understreker at norsk som fellesspråk er en forutsetning for et multietnisk oppvekstmiljø i Norge. Det at ulike minoritetsgrupper lever side om side er med å redusere kulturarrogansen innad de ulike gruppene.

Søholt sier at de erfaringene ungdommene får i et multietnisk miljø kan bidra til videreutviklingen av det flerkulturelle samfunnet.