500 innvandrere får «Ny sjanse»

0Shares

Forsøksprosjektene prøver ut kvalifiseringsprogrammer for innvandrere med lang botid i Norge og som er avhengige av sosialhjelp. Programmene følger samme modell som introduksjonsordningen for innvandrere, og skal få flere over fra passive stønader til arbeid eller utdanning.

Introduksjonsordningen gir nyankomne flyktninger og innvandrere rett og plikt til opplæring i norsk- og samfunnskunnskap og tiltak som forbereder for deltakelse i arbeidslivet. Ny sjanse skal utprøve virkemidlene derfra for en ny målgruppe, som kan ha andre behov og utfordringer enn målgruppen for introduksjonsordningen. For eksempel er ikke norskopplæring en nødvendig del av programmet.

IMDi har for 2006 innvilget 18,4 millioner kroner i økonomisk støtte til 23 prosjekter i 9 kommuner og 14 bydeler og etater i Oslo. Av disse er 6 kommuner og 7 bydeler i Oslo en videreføring av forsøk i 2005. Ny sjanse fungerer som en arbeidsplass hvor man har møteplikt og skal gjennomføre oppgaver man har blitt enige om. Deltakerne får lønn tilsvarende 2G som per 1. mai 2005 utgjør 121 398 kroner.

Fakta om Ny sjanse:


  • Et kvalifiseringsprogram for innvandrere mellom 18 og 55 år med mer enn 2 års botid i Norge som har vært avhengige av sosialhjelp over lengre tid.
  • Tilskudd til Ny sjanse er gitt over statsbudsjettet fra og med 2005.
  • 18,4 millioner i tilskudd i 2006, mot 10 millioner i fjor.
  • 500 deltakere i 23 prosjekter i 2006.
  • Bærum, Bergen, Fredrikstad, Trondheim, Moss, Skien, Eidsberg, Kristiansand, Drammen og 14 bydeler og etater i Oslo gjennomfører Ny sjanse-prosjekter i 2006.