Innvandrere lærer å søke jobb

Organisasjonen LIN starter i februar opp et nytt, arbeidsrettet kurs for minoriteter. På bildet: Deltakere på LINs kurs om helse lytter til råd om sunt kosthold
Foto : Are Vogt Moum
Mange innvandrere vil jobbe, men synes søkeprosessen i Norge er komplisert og vanskelig. Organisasjonen LIN holder kurs for kvinner som vil lære mer om jobbsøking.  

– Det norske arbeidsmarkedet oppleves som tøft av mange med minoritetsbakgrunn. Mange ønsker å jobbe, men sliter med å bli innkalt til intervju.

Det forteller Adeela Amjad i den frivillige organisasjonen Likestilling, Integrering og Nettverk (LIN). Hun er prosjektleder for «Veien videre», et kurs som gir opplæring og veiledning for arbeidssøkere med minoritetsbakgrunn. Kurset har eksistert siden 2012, og har vokst etter hvert.

– Da prosjektet startet, hadde vi bare ett kurs i året. Nå har vi utvidet til to, ett hvert semester.

De fleste deltakerne på kurset “Veien videre” er førstegenerasjons innvandrere, men det kommer også kvinner som er født og oppvokst i Norge forteller prosjektleder Adeela Amjad (t.v) og prosjektmedarbeider Bibi Monira Hosainey.
Foto : Are Vogt Moum

Når begge foreldre jobber, må man begynne å tenke annerledes om arbeidsfordelingen i hjemmet.

Supplement til det offentlige
– Hvorfor er det behov for den typen kurs dere tilbyr?

– Det å være villig til å jobbe er ikke alltid nok for å få jobb i Norge. Du må vite hvordan du skal gå fram når du skriver søknad og CV og tar kontakt med bedrifter. Vi som selv har minoritetsbakgrunn, kjenner de utfordringene arbeidssøkere med annen bakgrunn står overfor. Slik sett er vi et supplement til Nav og vikarbyråer, sier Bibi Monira Hosainey, som er prosjektmedarbeider i “Veien videre”.

LIN holder til på Furuset i Oslo. Her bor det mange med minoritetsbakgrunn, og når Utrop kommer til lokalene på Furuset senter, er det full aktivitet med kurs i flere rom.

– Vi har en rekke ulike tilbud, f eks datakurs, norskkurs og helsekurs. Alle kursene har som formål å fremme integrering. Vi har også sosiale tilbud som hytteturer og utflukter.

Flere fra Europa
Kursene til LIN er forbeholdt kvinner. Likevel er det ikke noe problem å få nok deltakere.

– Da vi startet opp, hadde vi flest deltakere fra Pakistan. Det skyldtes først og fremst at grunnleggeren vår har pakistansk bakgrunn. Men de siste par årene har vi sett stadig større pågang fra folk med østeuropeisk og søreuropeisk bakgrunn. Det er jo krise i Europa og mange arbeidsinnvandrere har ikke rett til gratis norskkurs. Det kan være noe av forklaringen på den økte pågangen, særlig når det gjelder norskkkurs, tror Hosainey. 

På kurset, som starter opp i februar, er det fokus på det å søke jobb.

– Det krever en del å være arbeidssøker i Norge. Ofte er svake norskkunnskaper et hinder. Derfor har vi denne gangen satt krav om at alle deltakerne skal ha fullført Norskprøven før de begynner på «Veien videre».

Må stille krav til mennene
Men det er ikke bare norskkunnskaper som skal til, forteller Hosainey.

– En del av kvinnene som deltar på våre kurs, trenger en realitetsorientering. Man må f eks være innstilt på en viss reisevei om man skal jobbe i Oslo. Minoritetskvinner er ikke så sjelden vant til å ta vare på barna uten noe særlig hjelp fra mannen. De vegrer seg for å ta en jobb på andre siden av byen fordi det kan bety at de ikke lenger får tid til å hente i barnehagen hver dag. Når begge foreldre jobber, må man begynne å tenke annerledes om arbeidsfordelingen i hjemmet. Vi hjelper kvinnene med å stille krav til sine menn, sier hun.

Motivasjon er også viktig.

– Vi jobber mye med å få kvinnene til å se muligheter istedet for hindringer. Det å skulle skaffe seg en jobb der man må snakke norsk, forholde seg til kollegaer osv kan virke avskrekkende på en del kvinner. Vi hjelper dem med å tro på egne evner. Rent konkret hjelper vi dem også med å finne praksisplasser der de kan få arbeidserfaring som de kan sette på CV-en. En del går også rett inn i jobb etter å ha vært hos oss, forteller prosjektleder Adeela Amjad.

FAKTA:

  • Likestilling, Integrering og Nettverk er en frivillig organisasjon for minoritetskvinner
  • Basert på Furuset, men tilbyr kurs til kvinner fra hele Oslo
  • 1500 medlemmer
  • Kurset «Veien Videre» er finansiert med prosjektmidler fra Nav.
  • Siden oppstarten i 2012 har rundt 100 kvinner deltatt på kurset. Rundt halvparten gikk ut i praksis eller arbeid etter endt kurs.
  • Vil du vite mer om kurset, kan du besøke LINs hjemmesider.