Hijab-forbud kan gi politisk krise

Konflikten mellom regjeringspartiet AKP og grunnlovsdomstolen kan føre til regjeringens fall.

Også norske aviser ser faren for politisk trøbbel i landet. Når grunnlovsdomstolen nå har erklært at sjal-reformen var i strid med landets konstitusjon, så styrker det saken til den tyrkiske riksadvokaten, som ønsker et forbud mot AKP. Det var AKP som sto bak opphevelsen av det langvarige forbudet i februar, skriver dagbladet.no.

Det gir påtalemyndigheten anledning til å innføre sanksjoner, ved å argumentere for at partiet har brutt brutt det grunnlovsfestede skillet mellom religion og stat.

Den tyrkiske statsviteren Chengiz Aktar uttaler torsdag at dette garanterer at partiet blir avviklet.

Et forbud mot AKP kan innebære at statsminister Erdogan og president Abdullah Gul må holde seg borte fra all politisk virksomhet i fem år.