Norge sender asylsøkere til slummen

0Shares
Lan Marie Berg og Majoran Vivekananthan
Latest posts by Lan Marie Berg og Majoran Vivekananthan (see all)

Mange afghanske asylsøkere kommer gjennom Tyrkia til kystområdene i Hellas hvor de etablerer egne slumområder. Dette bildet er tatt november 2008 i kystbyen Patras i Hellas. Samtlige som oppholdt seg her var menn, og hadde et ønske om å reise videre til Italia. I slummen var det også mindreårige helt ned i alder 13.


Flere tusen afghanske oppholdt seg i denne slummen. Foto: Majoran Vivekananthan


Flyktningene har laget skurene selv med papp og annet avfall. Foto: Majoran Vivekananthan


Dette er toalett som brukes av alle som oppholder seg på slummen. Foto: Majoran Vivekananthan


En av de mindreårige asylsøkere har laget telt med papp og sover her om natta. Foto: Majoran Vivekananthan


Asylsøkerne har ikke tilgang til dusj. Foto: Majoran Vivekananthan

FNs høykommissær for flyktninger og NOAS har vært svært kritiske til asylretur til Hellas.

Disse asylsakene, som ut fra prinsippene i Dublin-samarbeidet skulle vært avgjort i Helles, har vært berostilt av UNE siden februar 2008 på grunn av mulige krenkelser av asylsøkeres rettigheter i Hellas og behovet for ytterligere informasjon om greske myndigheters praksis.

UNE har siden berostillelsen mottatt skriftlig informasjon fra greske myndigheter, menneskerettighetsorganisasjoner og en rekke andre aktører, herunder UNHCRs anbefalinger av april 2008 og Europarådets rapport av februar 2009, sier nemda i en pressemelding.

– Selv om faktagrunnlaget nå er godt nok til å gjenoppta behandlingen av disse sakene, er det for tidlig å si hva UNEs beslutningstakere vil komme til både generelt og i den enkelte sak. I faktagrunnlaget inngår informasjon som viser at returer til Hellas generelt ikke er uproblematisk og at greske myndigheters asylsaksbehandlingspraksis er mangelfull ut fra et rettssikkerhetsperspektiv. Men det vil være opp til UNEs beslutningsfattere i den enkelte sak å vurdere om dette innebærer at de enkelte asylsøkerne ikke bør returneres til Hellas og at behandlingen av sakene deres istedet bør gjennomføres i Norge, sier direktør i UNE, Terje Sjeggestad.

Utrop ble invitert på et manfoldsseminar 27-28 november 2008, og fikk besøke slummen. Flere tusen afghanere oppholdt seg på slumområdet.

683 flyktningerbarn overlatt til seg selv i Paris

I Paris’ gater er et hundretalls mindreårige afghanske flyktninger
overlatt til seg selv. Området rundt Jardin Villemin, 10ende
distrikt i Paris går nå under navnet «Lille Kabul», melder det muslimske nettstedet islamonline.net. Ifølge Terre d’Asile, en
fransk gruppe som jobber for flyktningers rettigheter, var 683
flyktningerbarn under 18 år overlatt til seg selv i 2008.

I skumringen kryper Bashar og Hassan inn på lekeplassen i en park i Paris for å sette opp pappteltet sitt. Hver kveld ruller guttene og så mange som 100 afghanske flyktninger gutter ut sine tepper og soveposer i Jardin Villemin.

– Vi forlot Afghanistan fordi vi ikke ønsket å dø, fordi det ikke er noen framtid der, sier Bashar.

Hele familien hans ble drept i Afghanistan da han var åtte år gammel. Onkelen hans måtte selge butikken sin i Afghanistan for å skaffe nok penger til smuglerne som tok dem til Europa. Vel framme i Frankrike møtte femtenåringen imidlertid ny motgang. Hver natt raider fransk politi parken de sover i og jager dem bort. Barna rømmer, bare for å komme tilbake noen timer senere. Rettighetsgrupper uttrykker økt bekymring over det økende antall flyktningerbarn som driver rundt i Paris’ gater. På folkemunne går området de bor i nå under navnet «Lille Kabul».

Terre d’Asile etterlyser hjelp til afghanske flyktninger og mener det nåværende tilbudet er for dårlig. Ifølge Dominique Bordin, leder for beskyttelse av mindreårige i organisasjonen, sier det bare finnes 28 sengeplasser til barna.De afghanske guttene er skuffet over behandlingen de har fått i Europa.

– Jeg ble fortalt at Frankrike var et land som kjempet for menneskerettighetene, sier Hassan.

– Men se, de fører krig i landet vårt, og her behandler de oss ikke engang som mennesker.