2008 et hektisk år for UDI og kommunene

0Shares

Det kom dobbelt så mange asylsøkere i 2008 som året før. Dette førte
til et spesielt hektisk år for UDI og kommunene. I en storstilt
nasjonal dugnad ble det opprettet 43 nye asylmottak på ni måneder.

– Til tross for at mediedekningen kan gi et annet inntrykk, så opplever
et stort flertall av kommunene at det er en berikelse å ha et
asylmottak i nærmiljøet, sier UDI-direktør Ida Børresen, i en uttalelse til UDI egen nett side.

Det er UDIs Årsrapport og Tall for 2008 som er bakgrunn for uttalelse til UDI-direktør.

I følge det samme Årsrapport kom omtrent syv av ti innvandrere i 2008 til Norge for å jobbe og to av ti fikk
oppholdstillatelse på grunn av familieinnvandring. I tillegg fikk 4 600
personer oppholdstillatelse i Norge etter asylbehandling i fjor.

– Jeg håper årets rapporter gir ny innsikt i og forståelse for dette viktige og spennende samfunnsområdet, sier direktør Ida Børresen i UDI.