Norge med i FNs menneskerettighetsråd

0Shares

Hun slo an tonen for Norges politikk i MR-rådet  ved særlig å vektlegge beskyttelse av MR-forkjempere, ytringsfrihet og styrking av kvinners rettigheter i sitt åpningsinnlegg.

MR-rådet åpnet denne uken sin 12. sesjon. Dette er Norges første sesjon som medlem i Rådet. Norge ble valgt inn i mai i år sammen med blant annet USA og Belgia.

I
innlegget argumenterte Norge blant annet for et konkret initiativ for å
styrke arbeidet mot diskriminerende lovgivning. Forslaget legges frem
senere i sesjonen. Angell-Hansen ba FNs høykommissær for
menneskerettigheter prioritere dette arbeidet.

Norge kommer i
løpet av sesjonen til å holde innlegg  om ytringsfrihet og dødsstraff,
barns rettigheter, urfolks rettigheter og likestilling. Fra norsk side
vil en også ta opp menneskerettighetssituasjonen i enkelte land.

MR-rådets
sesjon avsluttes 2. oktober.  Det er Belgia som er valgt til MR-rådets
president og som vil lede Rådets arbeid det kommende året. Norske
innlegg publiseres fortløpende på UDs nettsider.  

Se også lenke til FNs menneskerettighetsråd