Nansen-prisen til Edward Kennedy

 
Author Recent Posts Majoran Vivekananthan Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all) Utrops utgave 26 – 2019 ute nå! - 11.07.2019 Ingen uavhengig jury bak prisutdelingen - 01.07.2019 Rashidi skrev bok om anus - 31.05.2019 ”Senator Edward Kennedy stod frem som en kraftfull talsmann for folk uten rettigheter og uten talspersoner. I år etter år, […]
0Shares

”Senator Edward Kennedy stod frem som en kraftfull talsmann for folk
uten rettigheter og uten talspersoner. I år etter år, i konflikt etter
konflikt, satte han flyktningenes sak på dagsorden og formet en
politikk som reddet og påvirket et stort antall mennesker.”

Slik
lød begrunnelsen fra FNs høykommissær for flyktninger, António
Guterres, da han 15. september gjorde kjent hvem som mottar
Nansenprisen i 2009. Edvard Kennedy får prisen post mortem under en
seremoni i Washington 28. oktober i år, men var kjent med
pristildelingen noen måneder før han døde 24. august i år. Kennedy
virket som senator i mer enn 45 år og var en pådriver for lovgivning
som gjorde det mulig for forfulgte grupper å få opphold i USA.

Nansen-prisen
har vært delt ut av UNHCR hvert år siden 1954. Prisen gis til personer
eller organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for å hjelpe
flyktninger eller tale deres sak. Nansenprisen er på 100.000 USD, et
beløp som finansieres av Norge og Sveits i fellesskap. Den første
vinneren av Nansen-prisen var også en amerikansk borger, nemlig Eleanor
Roosevelt.

Prisen bærer Nansens navn til minne om Fridtjof
Nansens innsats for flyktninger etter første verdenskrig og hans rolle
som ”flyktningekommissær” for Folkeforbundet.