Studie: Rundt halvparten av flyktninger til Tyskland i arbeid innen fem år

industrial, security, logistic
49 prosent av dem som kom, var i arbeid innen i 2018, to tredeler av dem på fulltid.
Rundt halvparten av flyktningene som har kommet til Tyskland siden 2013 hadde fått jobb innen fem år, ifølge en ny studie.
0Shares

Studien ble gjort av det Nürnberg-baserte instituttet for arbeidsmarkeds- og yrkesforskning (IAB).

Studien ble gjort av det Nürnberg-baserte instituttet for arbeidsmarkeds- og yrkesforskning (IAB).

– Integrering gjennom arbeidsmarkedet er derfor noe raskere enn hva den har vært for flyktninger tidligere, skriver studiens forfattere.

Antallet flyktninger som ankom Tyskland, skjøt i været med om lag 1,2 millioner mellom 2013 og 2018, med flest ankomster i 2015.

49 prosent av dem som kom, var i arbeid innen i 2018, to tredeler av dem på fulltid.

Forskerne fant imidlertid store forskjeller mellom kvinner og menn. Kun 29 prosent av kvinnene hadde fått seg jobb etter fem år, sammenlignet med 57 prosent for mennene.

Brorparten arbeider i spesialistyrker, mens 44 prosent jobber som ufaglærte, heter det i studien.

Sysselsettingen for flyktningene som kom til Tyskland etter krigene i Jugoslavia på 1990-tallet, lå noe bak dagens flyktninger etter fem år, med en andel på 44 prosent som var i arbeid.

IAB fant at det tyske arbeidsmarkedet er i langt bedre forfatning i dag, og at det er bedre integrering og flere språkkurs for flyktninger enn det har vært i tidligere tiår.