Vil ha samiske observatører til Chile

To mapucheaktivister protesterer i Chiles hovedstad Santiago mot behandlingen av landets urbefolkning
Foto: Flickr.com
Flere titalls mapucher risikerer lange fengselstraffer etter å ha protestert mot utbygginger på deres landområder.
0Shares
Nå håper de på internasjonal hjelp fra samer og andre urfolk.
– Vi har blitt undertrykt i flere hundre år, og nå også i den såkalte moderne tid, men vi kommer ikke til å gi oss før vi har fått tilbake retten til bruk og forvaltning av våre landområder, sier Juana Calfunao til NRK.
Obervatørkorps
I forbindelse med nye rettssaker mot mapucheaksjonister denne sommeren har mapuchene sammen med flere menneskerettighetsorganisasjoner dannet observatørkorps, som skal være tilstede under rettssakene.
– Jeg oppfordrer samer, og også andre urfolk, til å reise til Temuco i Chile for å overvære rettssakene som observatører, sier Calfunao til NRK.
Overkjører urfolk
Leder i Samerådet, Olav Mathis Eira, forstår godt at mapuchene ønsker samer og andre urfolk som observatører under rettssakene. Han mener at Chile overkjører urfolkene på det groveste:
– Mapuchene er rettmessige eiere av landområdene der det nå planlegges utbygginger, og man må kunne forvente av chilenske myndigheter at de anerkjenner urfolks rettigheter og konsulterer mapuchene om alle utbyggingsplanene, sier Eira til NRK.