Hvordan kan Norge bidra til at India stopper overgrepene mot den muslimske befolkning?

Endringer i den indiske statsborgerskapsloven vedtatt i desember 2019 har utløst de mest omfattende demonstrasjonene i landet på flere år.
Fra norsk side vil vi følge disse prosessen nøye i tiden framover, er svaret fra utenriksministeren.
295Shares

Indias rundt 200 millioner muslimer utsettes i dag for systematisk diskriminering av landets regjering. Siden februar har også voldelige grupper gått til angrep på og fordrevet indiske muslimer fra sine hjem med stilltiende og aktiv aksept fra politiet.

Endringer i den indiske statsborgerskapsloven vedtatt i desember 2019 har utløst de mest omfattende demonstrasjonene i landet på flere år. Mange av dem som protesterer ser endringene i statsborgerskapsloven i sammenheng med en planlagt landsomfattende folkeregisteringsprosess, som de frykter kan føre til at mange blir statsløse og særlig ramme muslimer i lys av den endrede statsborgerskapsloven.

Lovendringen har ført til økt politisk polarisering i et allerede anstrengt politisk klima. I noen tilfeller har demonstrasjonene ført til voldelige sammenstøt mellom tilhengere og motstandere av lovendringene. Politiet har blitt kritisert for å gjøre for lite for å beskytte demonstrantene, og i noen tilfelle for å slå uforholdsmessig hardt ned mot aktivistene.

Bjørnar Moxnes (Rødt) spurte utenriksminister Ine Eriksen Søreide om hvordan Norge kan bidra til at India respekterer sine folkerettslige forpliktelser og at de systematiske overgrepene mot landets muslimske befolkning opphører.

– Spørsmål om lovendringen er i strid med Indias sekulære grunnlov er for tiden til behandling i rettssystemet. Det samme er spørsmål om myndighetenes og politiets håndtering av protestene og angrepene, svarer Søreide.

– I dialog med indiske myndigheter tar vi jevnlig opp menneskerettighetsspørsmål og uttrykker våre forventninger om at India overholder sine menneskerettighetsforpliktelser. Det har vi også gjort i forbindelse med situasjonen representanten Moxnes tar opp. Under sitt besøk til India tidligere denne måneden uttrykte utviklingsminister Dag-Inge Ulstein sin bekymring for den sekteriske volden i et møte med den indiske helseministeren, svarer hun videre.