Økt terrortrussel fra høyreekstreme i Danmark

Gjerningene primært er utført av folk som handler på egen hånd etter å ha blitt radikalisert på nettet.
Foto: Piotr Drabik
Terrortrussel fra høyreekstremister i Danmark er økt fra «begrenset» til «generell», ifølge en ny vurdering.

Endringen henger først og fremst sammen med at det har vært en rekke høyreekstreme angrep i Vesten det siste året, skriver Center for Terroranalyse i sin trussel vurdering.

Senteret påpeker at gjerningene primært er utført av folk som handler på egen hånd etter å ha blitt radikalisert på nettet.

Center for Terroranalyse samler ansatte fra Forsvarets etterretningstjeneste, Politiets etterretningstjeneste PET, utenriksdepartementet og Beredskabsstyrelsen. Sistnevnte har ansvaret brannvern og sivilforsvar.