Hjem Nyheter Verden Overrepresentansjon av minoritetsbriter blant COVID-pasienter

Overrepresentansjon av minoritetsbriter blant COVID-pasienter

I Storbritannia er COVID-syke blant folk med etnisk minoritetsrepresentasjon overrepresenterte.

Etniske minoriteter er en tredjedel av britiske COVID-pasienter, ifølge BBC.

Nye tall fra Intensive Care National Audit and Research Centre viser til at mer enn en tredjedel av pasientene som er kritisk syke har afrikansk, sør-asiatisk og karibisk bakgrunn. 

I England og Wales utgjør disse folkegruppene 14 prosent av belfolkningen. Av de 3000 kritisk syke utgjør de 34 prosent.

Ulike faktorer

I Norge og Sverige topper enkelte innvandrergrupper som somaliskfødte blant smittede. Sosiale forhold som fattigdom og trangboddhet viser seg å gå igjen blant briter med etnisk minoritetsbakgrunn.

– Folk med minoritetsbakgrunn jobber oftere i lavtlønte jobber som transport- og leveransepersonell, og som assistenter og rengjøring på sykehus. Jobber som gjør at de kommer lettere i kontakt med COVID-viruset, og at de lettere havner i risikosonen, sier Zubaida Haque fra tenketanken Runnymede Trust til BBC.

New York Times har også rapportert om COVID-bortganger blant leger med minoritetsbakgrunn.

– Nye bevis tyder på at Covid-19 kan ha en uforholdsmessig innvirkning på etniske minoritetsgrupper. Som et ledd i en kontinuerlig innsats for å redusere ulikheter i helse, vil regjeringen samarbeide med Public Health England (britisk helsedirektorat) for å se nærmere på saken, sier Storbritannias helsedepartement i en uttalelse.