Norge vil møte koronakrisen med mer internasjonalt samarbeid

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier at han er glad for at IMF responderer raskt på krisen.
Foto: Kjetil Ree, wikimedia commons
Regjeringen ser på muligheten for at Norge kan bidra til IMFs katastrofefond og med mer lånemidler til de fattigste landene.
38Shares

Det internasjonale pengefondet (IMF) trenger mer midler til subsidierte ordninger til støtte for sårbare lavinntektsland, og Norge vurderer nå muligheten for å bidra med lånemidler.

Regjeringen ser også på muligheten for å bidra med bistandsmidler til IMFs katastrofefond, som gir gjeldssletting til fattige land gjennom å dekke betalingsforpliktelsene deres overfor pengefondet i perioden de er rammet av pandemien.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier at han er glad for at IMF responderer raskt på krisen, og at det nå handler om å hjelpe sårbare land som verken har helsevesen eller økonomi til å takle konsekvensene av pandemien.

– Koronapandemien og de omfattende smitteverntiltakene i mange land kommer til å gi et kraftig tilbakeslag i verdensøkonomien. Vi må bidra til å styrke det multilaterale samarbeidet for å hjelpe mennesker og virksomheter gjennom denne globale krisen, sier han og understreker viktigheten av FN, Verdensbanken, IMF, WHO og WTO i bekjempelsen av pandemien.

IMF gir 1,4 milliarder dollar til Pakistan

Det internasjonale pengefondet (IMF) gir 1,4 milliarder dollar, nærmere 15 milliarder kroner, i bistand til Pakistan for å hjelpe landet overkomme koronakrisen.

IMF peker på at det fremdeles er stor usikkerhet, men at koronapandemien kommer til å ramme Pakistan hardt økonomisk i nærmeste framtid.

Pakistan har rapportert om litt over 100 dødsfall på grunn av koronaviruset, men eksperter mener landet med 215 millioner innbyggere snart kommer til å oppleve en rask økning på grunn av overbefolkede byer og mangel på medisinsk utstyr.

Statsminister Imran Khan har vegret seg for stenge ned landet på grunn av en allerede svak økonomi, men noen provinser har stengt skoler og bedrifter.