F.v Adil El Tayar, Alfa Sa'adu, Habib Zaidi og Amged el-Hawrani døde i kampen mot korona.

Den oppsiktsvekkende statistikken som Utrop omtalte viser at hele 37 prosent av dem som fikk påvist koronasmitte i Norge siste uke før påske, er innvandrere. Innvandrerandelen, altså andelen bosatte i Norge født i utlandet, er 15 prosent i 2020.

Ikke bare i Norge, men også ut i Europa er tendensene det sammen. I Storbritannia er rundt 35 % av pasientene som er kritisk syke av koronaviruset har en etnisk minoritetsbakgrunn, selv om vi utgjør kun 14 % av befolkningen.

For det første har det blitt påvist mer koronasmitte i storbyene enn andre steder. Det sprer seg mye enklere og raskere i områder med mange folk, enn i landlige områder der det er lang avstand til nærmeste nabo. Det er mye mer sannsynlig at personer med annen etnisk minoritetsbakgrunn bor i sentrale strøk. Dette utgjør en stor forskjell. Men rapporter fra Storbritannia viser også at andelen kritisk syke pasienter som er etniske minoriteter er dobbel i forhold til andre, så geografien alene forklarer ikke de store forskjellene.

Mennesker fra Sør-Asia er overrepresentert blant de som har diabetes og hjerteproblemer — noe som setter dem i risikogruppen for korona. En undersøkelse fra 2003 viste at innvandrere har fem ganger mye diabetes som resten av befolkningen! Innvandrere bor også ofte med flere generasjoner i samme hus, og går ofte til gudstjeneste, bønn eller tempel der det er massevis av folk. Dette gjør at viruset sprer seg raskere.

Sosio-økonomiske faktorer spiller også en rolle: De fattige bor tettere og har dårligere helse. Fattigdommen forverrer skillene som allerede er der.

Flerkulturelle i frontlinje mot korona

Ansatte med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i de viktige «korona-yrkene» som nå holder i gang hovedstaden, Regjeringen og byråkratiet – og dermed store deler av landet.

Siden innvandrerbefolkningen er mye yngre enn etnisk norske, så bør de i prinsippet være mindre kritisk rammet, men det er ikke tilfellet. Jeg tror at en viktig grunn til at folk som ikke er etnisk hvite er overrepresentert i intensivbehandling for korona, er at innvandrere i større grad har samfunnskritiske jobber.

Utrop skrev en større sak hvor det fremgikk at ansatte med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i korona-yrker.

Bussjåfører, togførere, renholdere, butikkmedarbeidere — alle de som holder samfunnet i gang mens vi sitter i hjemmekarantene — de er i stor grad fra etnisk minoritetsbakgrunn.

Aftenposten skrev lørdag om hvordan taxisjåfør Mohammed Egeh havnet på intensiven etter å ha blitt smittet av korona. Yrke pekes ut som smitteårsak i det norsksomaliske miljøet. De første norsksomalierne som ble syke, var drosjesjåfører som kjørte skituristene fra Italia og Østerrike hjem fra Gardermoen.

Overreprestansjon av minoritetsleger blant døde

I helsevesenet i Storbritannia i mars i fjor, var 43 % av legene og 47 % av «juniorlegene», (leger som ikke er ferdig utdannet), mørke eller asiater. Tallene er høyere i jobber som for eksempel renhold.

Den britiske avisen The Telegraph oppdaterer hele tiden en liste over helsearbeidere som har dødd på grunn av korona. Ifølge listen er 15 av de til nå 21 døde helsearbeiderne er innvandrere.

Personer med etnisk minoritetsbakgrunn er i aller størst grad med på å holde samfunnet vårt i gang. Vi burde være stolte av det, og du kan være med på å minne folk på dette neste gang de klager over innvandrere i for eksempel sosiale medier.