Regjeringen: Aps Moria-forslag uten innhold

Det er ikke noe system for behandling av og uttak av kvoteflyktninger i Hellas.
Foto:Pressebilder
FN er ikke til stede for å velge ut kvoteflyktninger fra Moria-leiren i Hellas, ifølge Justisdepartementet, som ikke skjønner Aps siste utspill i saken.
0Shares

Arbeiderpartiet åpnet tirsdag for å hente inntil 500 ekstra kvoteflyktninger blant annet fra Moria-leiren i Hellas – hvis dette gjøres i samarbeid mellom Norge og FN.

– Det er ikke noe system for behandling av og uttak av kvoteflyktninger i Hellas. Det har aldri vært satt opp et slik system der, sier statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet til NTB.

Det er FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) som velger ut kvoteflyktninger.

– Så vidt vi er kjent med nå, er ikke UNHCR til stede på øyene i Hellas, sier Barstad.

Partiet ønsker at Norge og FN i samarbeid skal vurdere hvor de 500 ekstra kvoteflyktningene bør komme fra, ut fra hvem som er mest sårbare og har et reelt beskyttelsesbehov.

– Er de i Moria, så er vi positive til det, sa Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani til NTB.

Men ifølge Barstad finnes det ikke et godt system for Moria.

– En av de store utfordringene i tilknytning til den diskusjonen som har vært når det gjelder relokalisering, er at det ikke finnes noe kvalitetssikret system for hvordan et utvalg skal skje der. Aps forslag når det gjelder Moria er uten reelt innhold, fremholder hun.

Åtte-ni EU-land har sagt seg villig til å vurdere å ta imot Moria-flyktninger, etter at EU-kommisjonen tok initiativ til dette. Den norske regjeringen har sagt at den ikke kan vurdere dette nå, på grunn av koronasituasjonen.

– Dette må vente til det finnes systemer for å gjøre det, og til covid-19-situasjonen har roet seg, sier Barstad.

Hun viser til at Norge nylig bevilget ytterligere 350 millioner kroner for å bistå greske myndigheter i å bygge opp et fungerende asylsystem og ivareta sårbare grupper, som enslige mindreårige.