Fattigdomsskam uansett nasjonalitet

Fattigdom oppleves som skamfullt, uansett etnisitet eller kultur, kommer det frem i en ny internasjonal undersøkelse.
Foto: Foto: Arkiv
Forskning tyder på at fattigdom er skambelagt i de fleste land. Det fører til isolasjon og handlingslammelse.
0Shares
I Uganda lever fattige på en dollar dagen. I Norge har fattige en helt annen levestandard. Til tross for de enorme forskjellene, er fattigdom i begge landene knyttet til skam, skriver forskning.no.
– Selv om fattigdommen kommer til uttrykk på ulike måter i ulike land, så er skamfølelsen felles, sier Robert Walker, professor ved Oxford University.
Han leder et internasjonalt forskningsprosjekt som undersøker forholdet mellom fattigdom og skam i Uganda, India, Kina, Storbritannia, Norge, Pakistan og Sør-Korea.
Forståelsesverktøy
Ivar Lødemel, preofessor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). er en del av forskerteamet som står bak prosjektet. Han og hans forskerkollegaer mener skam kan være inngangsbilletten til å forstå de fattige og hvordan folk opplever fattigdom på tvers av kulturelle og nasjonale grenser. 
– Skammen kan begrense personens handlefrihet og dermed øke den sosiale ekskluderingen. Noe som igjen får konsekvenser for privatøkonomien.

Fenomenet skjer såvel fattige i Kina og India som i Norge.
– Fattige kommer i en låst situasjon i synet på seg selv, og kommer seg ikke videre, sier Lødemel til forskning.no.