Kraftig økning i antall mennesker på flukt

Å nekte folk asyl kan skade norske interesser, mener Unge Høyre medlem.
Foto: Pixaby
Nesten 80 millioner mennesker var på flukt fra krig, forfølgelse og uro ved årsskiftet. Antallet var dobbelt så høyt som for ti år siden.
66Shares

I en ny rapport skriver FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) at tallet er det høyeste som noen gang er registrert.

– Med verdenssamfunnet så splittet og ute av stand til å skape fred, så vil situasjonen dessverre fortsette å forverre seg, sier høykommissær Filippo Grandi.

Situasjonene som tvinger folk bort fra hjemmene sine, er dessuten mer langvarige enn før. Færre får dermed mulighet til å flytte hjem igjen.

Sammenlignet med situasjonen for ti år siden, har antallet mennesker på flukt omtrent doblet seg.

Ved utgangen av 2018 var i underkant av 71 millioner mennesker på flukt. Ett år senere hadde tallet økt til 79,5 millioner, ifølge UNHCR.

Økningen forklares delvis med nye fordrivelser og flere mennesker som tvinges på flukt i land som Syria, Jemen, Kongo og i land i Sahel-beltet sør for Sahara.

I tillegg har UNHCR fått bedre oversikt over mennesker fra Venezuela som har rømt til andre land. Mange av disse 3,6 millioner venezuelanerne er ikke juridisk sett registrert som flyktninger, men de har likevel behov for beskyttelse, ifølge UNHCR.

Det anslås at mellom 30 og 34 millioner barn er fordrevet fra hjemmene sine.

– Barna har spesielle behov. I 2018 var 3,7 prosent av barna som måtte flykte, uten skoleundervisning. Situasjonen er blitt bedre for mange flyktningbarn i barne- og ungdomsskolealderen de siste årene, men kun 3 prosent av dem som trenger videregående skole, får undervisning, ifølge FN-rapporten.

Flere store kriser er bakgrunnen for at så mange flykter. Mange må bryte opp flere ganger og ender opp på kontinuerlig flukt.

– Internasjonale og regionale stormakter har vært tilskuere og i noen tilfeller direkte medskyldige når væpnede menn med straffrihet har drevet nesten 80 millioner uskyldige mennesker på flukt, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland i en uttalelse.

Blant øvrige land med de største antall innbyggere som har søkt tilflukt i andre land, er Venezuela, Afghanistan, Sør-Sudan og Myanmar.

UNHCRs rapport viser at de største mottakerne av mennesker på flukt er Tyrkia – som har tatt imot 3,9 millioner mennesker – Colombia, Pakistan, Uganda og Tyskland.

Neste år markerer FN 70-årsmarkeringen for Flyktningkonvensjonen fra 1951 og Konvensjonen om begrensning av statsløshet fra 1961.

– To konvensjoner som aldri har vært viktigere, står det i UNHCRs rapport.