– Kirken må ta avstand fra høyreekstreme

 
Foto: Illustrasjonsbilde: Claudio Castello
Flere kirkeledere i Hellas har åpent uttrykt sin støtte til den høyreekstreme partiet Gyldent Daggry. Kritiske stemmer krever at lederpersonligheter i den ortodokse kirken tar avstand. 
0Shares

Uttalelsene fra flere ledere i den sterkt innflytelsesrike gresk-ortodokse kirken har skapt kontrovers. En av disse er metropolitten Ambrosius av Kalavryta, som kom med en sympatisk uttalelse overfor Golden Dawn i magasinet Protho Thema.

– Jeg kan ikke forstå hvordan og hvorfor partiprogrammet til Golden Dawn sees på som samfunnsnedbrytende. Som privatperson og biskop har jeg rett til å tilhøre et politiske partier fra hele det politiske spekteret, fra ytre venstre til ytre høyre.

Viktig for kirken

En av de som ikke deler dette standpunkt er Kostis Papaioannou, medlem av den greske kommisjonen for sivile rettigheter.  I en kronikk i den venstre-liberale avisen Ta Nea, oppfordrer han Kirkens lederskap til å ta et klart standpunkt mot høyreekstremismen i landet.

– For samfunnet som helhet og for Kirken i særdeleshet er dette viktig. Ellers vil Kirken om et par tiår fra nå måtte rettferdiggjøre sin atferd, som de måtte gjøre etter militærdiktaturet på 60- og 70-tallet.

Nøytralitet ingen unnskyldning

Mangelen på en felles offisiell uttalelse fra Kirkens lederskap kan ikke rettferdiggjøres med argumentet om politisk nøytralitet, mener Papaioannou. 

– Her handler det ikke om at den gresk-ortodokse kirken skal involvere seg i partipolitiske motsetninger, men vedta en grunnleggende holdning til felles verdier. Å opponere ekstreme grupper er ikke å blande seg inn i politikken, men tvert i mot en viktig oppgave for en institusjon som har så stor åndelig og sosialt status i Hellas.