– Falklandsbeboerne har valgt å være britiske

Klar suvernitetskrav: skiltet med budskapet om at Falklandsøyene tilhører Argentina finnes i nesten alle grenseoverganger. Britene på sin side mener argentinske myndigheter må godta øybeboernes vilje til å forbli en del av Storbritannia.
Foto: Doug Letterman
Kraftig tilsvar fra britiske myndigheter etter Argentinas nye krav om suverenitet over øygruppen.
0Shares

Tilsvaret fra britiske myndigheter kom etter at den argentinske presidenten, Cristina Fernandez, kom med kravet i et åpent brev til den britiske statsministeren David Cameron, melder nyhetsbyrået AFP.

– Vi har tre parter i denne debatten, ikke to som argentinerne vil gi inntrykk av. Øybeboernes ønsker er viktigst. Falklanderne forblir frie til å velge sin egen fremtid, politisk og økonomisk, og har en selvbestemmelsesrett nedfelt i FNs vedtekter, var tonen fra en talsmann i Foreign Office, britisk UD.

Inntil videre kan ikke Falklandsøyene forhandle om sin egen suverenitet med mindre øyboerne ønsker det slikt, la talsmannen til.

Lang konflikt 

Konflikten om Falklandsøyene har en lang og komplisert bakgrunn. Øyene, som ligger 500 km fra argentinsk kyst, har tidligere vært kolonisert av franskmenn og spanjoler. I 1833 ble øyene britiske, og har en nåværende status som oversjøisk territorium.

Argentina mener på sin side at øyene ligger på argentinsk farvann, og at de 3000 engelskspråklige innbyggere er en “plantet befolkning” som koloniserer argentinsk territorium. I 1982 gikk den daværende militærjuntaen til invasjon av øyene, men måtte overgi seg etter en to måneder lang krig. Ennå den dag i dag anerkjenner ikke argentinske myndigheter britenes overhøyhet, og forholdet mellom begge land har blitt iskaldt de siste par årene etter stadige krav fra argentinsk side om dekolonisering.

Folkeavstemning

I mars i år skal også øybeboerne avholde en folkeavstemning som skal bestemme om Falklandsøyene forblir en oversjøisk territorium eller om man ønsker mer selvstyre. Argentinerne vil imidlertid ikke anerkjenne resultatet av folkeavstemningen, som de anser som ulovlig.

– Etter vårt syn er Las Malvinas (jour. anm. det spansktalende navnet på øyene) okkupert og kolonisert område, og vi kan ikke godta annet enn å få tilbake landområder som rettmessig tilhører den argentinske nasjonen, kommenterte president Fernandez til CNN.