Sier ja til kors

 
Foto: Wikimedia Commons
To briter har klaget britiske styresmakter inn for menneskerettighetsdomstolen, etter å ha blitt nektet å gå med kors rundt halsen på jobb. Nå får de medhold av menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
0Shares

Bakgrunnen for saken er at Nadia Eweida og Shirley Chaplin ble nektet av sine arbeidsgivere å gå med kors synlig på jobb. Chaplin jobber som geriatrisk sykepleier mens Eweida er ansatt hos British Airways. Flyselskapet skal ha bedt Eweida dekke til korset men hun nektet, og ble dermed permittert uten lønn.

Nå får Eweida medhold i sin sak av den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbour. Tirsdag ble 61-åringen tilkjent en erstatning på 2.000 euro eller omtrent 15.000 kroner.

– Flyselskapets krav om at Eweida måtte fjerne korset krenket Eweidas rett til å gi uttrykk for sin religiøse tro, het det i kjennelsen.

Gitt arbeidsgiver rett

Tidligere har domstolen behandlet to saker rundt retten til å bære religiøse symboler på jobb. Da var det retten til å bære hijab på jobb og universitet som kom opp og i begge sakene dømte den europeiske menneskerettighetsdomstolen i arbeidsgivers favør.

Storbritannias statsministeren David Cameron hilste imidlertid avgjørelsen varmt velkommen.

– Jeg er glad for at prinsippet om at mennesker fritt kan bære religiøse symboler på jobb nå er bekreftet, skrev han på Twitter.