Utenriks

Europarådet kritiske til omskjæring

Europarådet vedtok 2. oktober en resolusjon som slo fast av omskjæring er et overtramp mot barns fysiske integritet
Foto: Flickr
47 av Europarådets medlemsstater har i en felles resolusjon kritisert rituell omskjæring. Israelske myndigheter går hardt ut mot resolusjonen.
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

2. oktober stemte medlemsstatene for en resolusjon som manet til dialog mellom leger og religiøse representanter – «for å hanskes med noen av de gjeldende tradisjonelle metodene, som ikke tar hensyn til barnets beste og det siste innen medisin», skriver VGNett.

Israels utenriksdepartement går hardt ut mot Europarådets uttalelse, og mener den gir næring til “rasistiske strømninger”.

I jødedommen, som den israelske staten er bygget på, gjennomføres rituell omskjæring ofte av en religiøs person som har spesialisert seg på praksisen. Spesielt reagerer israelske myndigheter på kjønnslemlestelse av jenter og omskjæring av gutter ble omtalt i en og samme resolusjon.

«Skamplett»
Påstandene om at omskjæring skader unge gutters helse er feil og mangler bevis, mener Israel, som krever at resolusjonen oppheves.

– Resolusjonen utgjør en moralsk skamplett på Europarådet og nører opp hat og rasistiske strømninger i Europa, heter det i en uttalelse fredag fra israelske myndigheter.

Europarådet avviser at de to praksisene sammenlignes. Sosialdemokraten Marlene Rupprecht, som står bak resolusjonsteksten, sier den ikke har til hensikt å stigmatisere religiøse grupper og deres tradisjoner.

– Vår mandat er å fremme respekten for menneskerettigheter, inkludert barns rettigheter, på lik linje med å kjempe mot rasisme, antisemittisme og fremmedfrykt, sier Rupprecht i en uttalelse på Europarådets nettsider.