Debatt

Et politisk spill der barna taper

Foto: flickr.com.
Foto: Daniel Rugaas/Flickr
Venstres leder Trine Skei Grande formidler et nokså misvisende budskap i landets lokalaviser. I et leserinnlegg med overskriften «Seier for asylbarna» vil hun ha oss til å tro at sentrumspartiene har fått på plass en form for amnesti for de lengeværende asylbarna. Hadde det bare vært sant.  
0Shares

Kampen for rettferdighet for asylbarna har tidligere samlet støttespillere på tvers av de fleste politiske partiene og langt inn i arbeiderbevegelsens rekker.  SV, KrF, Venstre, mange lokal- og fylkeslag i Arbeiderpartiet, Fagforbundet, LO og AUF har lenge argumentert for at barnas beste må vektlegges – fremfor de såkalte innvandringspolitiske hensyn.

På Arbeiderpartiets landsmøte i april ble forslaget om opphold for de lengeboende asylbarn dessverre skjøvet til side og praktisk talt lagt dødt. Mange av oss som har kjempet for asylbarna innenfor Arbeiderpartiet, var skuffet over landsmøtevedtaket, eller rettere sagt skamfulle. Det var et stort nederlag for barna det gjelder, og en sørgelig dag for et parti som er bygd på arbeiderbevegelsens verdier om solidaritet og fellesskap.  

Unødvendig og ubarmhjertig
Partiledelsens uttalelser flere måneder senere – i begynnelsen av oktober – har definitivt ikke bidratt til å gjenreise mitt eget partis renomme som et parti som er opptatt av solidaritet og menneskelige verdier. Når justisminister Grete Faremo bevisst velger å fronte en sak i media der hun anbefaler den nye regjeringen ikke å gi amnesti til de lengeværende barna, virker det både unødvendig og ubarmhjertig.

Partiledelsens uttalelser flere måneder senere – i begynnelse av oktober – har definitivt ikke bidratt til å gjenreise mitt eget partis renomme som et parti som er opptatt av solidaritet og menneskelige verdier. Når Justisminister Grete Faremo bevisst velger å fronte en sak i media der hun anbefaler den nye regjeringen ikke å gi amnesti til de lengeværende barna, virker det både unødvendig og ubarmhjertig.

Samarbeidsavtalen Skei Grande skryter av, har også tidligere blitt fremstilt av KrF som en seier for barna.  Vi har klart det SV ikke har klart gjennom åtte år i regjering, slo partileder Knut Arild Hareide fast. Noen dager senere beklaget Hareide uttalelsen og innrømte at mange asylbarn fortsatt vil bli tvangssendt ut av landet. – Jeg skulle ikke ha hovert over SVs innsats på dette feltet. Det er ikke greit å redusere asylbarna til en konkurranse om hvilket parti som er best, sa KrF-lederen til Klassekampen. Ydmykhet og viljen til å innrømme inngåtte tabber er noe Venstre og Trine Skei Grande kan lære av sin samarbeidskamerat KrF.

Tvilsom troverdighet
Avtalen mellom Venstre, KrF, Høyre og FrP er nemlig ingen seier for asylbarna. Ifølge UDI vil færre enn 170 av de 752 asylbarn som har vært mer enn tre år i landet, nå få opphold. Ifølge Redd Barna vil avtalen gjelde kun for 100. Antallet er fortsatt uklart og kan bli enda lavere. Prisen som må betales, er en enda strengere asyl- og innvandringspolitikk for å tilfredsstille den nye blåblå regjeringen. Det er all grunn til å stille spørsmål både ved sentrumspartienes troverdighet i asylspørsmål og deres forhandlingsevner.

Norge har ratifisert FNs barnekonvensjon og har dermed plikt til å følge den. Det er hensynet til barnets beste som skal være det førende prinsippet også i Norge og for asylbarna. Det bør ikke være politisk prestisje i denne saken.  Asylbarnas prekære situasjon burde ha vært en sak om menneskelige verdier og barnas behov, som alle politiske partier burde kunne samles om. Dessverre har det heller blitt et politisk spill der alle partiene har sviktet barna det gjelder.