Overlevde tortur i arbeidsleir

Sun Yi var innsatt på arbeidsleir i Kina, men hun praktiserer fortsatt Falun Gong som er en form for meditasjon
Foto: Koubang M Enyam
Tian Xiulu fra Kina ble straffet med tre år i arbeidsleir da det ble kjent at hun tilhører Falun Gong, en nyreligiøs bevegelse. Nå har hun søkt tilflukt i Norge. 
Koubang Mbilase Enyam
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Ytringsfriheten blant de innsatte i kinesiske fengsler og arbeidsleirer er ikke-eksisterende, men gjennom filmen «Free China: The courage to believe», ønsker forfatter Peter Navarro å sette søkelys på den brutale behandlingen av tvangsarbeidere i Kina. Sensuren i landet gjør at Kinas borgere sitter med et forvrengt bilde av blant annet Falun Gong. 

Falun Gong
Falun Gong eller Falun Dafa er blant annet basert på gamle meditasjonsteknikker og utøverne benytter seg av rolige bevegelser, konsentrasjonsøvelser og pustebeherskelse. Praksisen bygger på at helt annet verdigrunnlag enn kommunistiske styret. Den tar utgangspunkt i buddhistiske og andre religiøse praksiser. Styresmaktene så etterhvert på utøverne av Falun Gong som en trussel fordi antall praktiserende vokste fort, og flere ble forfulgt og fengslet uten lov og dom. 

Tian Xiulu flyttet fra hjemlandet sitt etter å ha tilbrakt tre år i en arbeidsleir. Nå bor hun i Norge. Etter at hun begynte med Falun Gong ble hun ikke like fort syk, og fant en indre ro i sjelen, forteller hun.

Falun Gong utøvere ønsker oppmerksomhet mot de umenneskelige handlingene som blir begått i Kina.
Foto : Flickr

– Jeg har drevet med Falun Gong i over 19 år, og i løpet av disse årene har jeg holdt meg frisk, uten å måtte ta medikamenter, forteller hun. 

Sannhet, medfølelse og toleranse står i sentrum for Falun Gong. Xiulu sier at hun tror at noe av grunnen til at styresmaktene ikke støtter denne praksisen er fordi Falun Gong er fordi det ble populært veldig fort. Allerede i 1999 var antall utøvere blitt 10 millioner. 

Tvangsarbeid og tortur
Hun forteller om en tid med mental og fysisk tortur i en arbeidsleir for Falun Gong-utøvere. 

– Jeg ble torturert og holdt i små rom. De var på 2-3 kvadratmeter, forteller hun. 

Politiet utøvde makt på alle måter de kunne. Xiulu opplevde å bli sultet, slått, sparket, frarøvet søvn og ble nektet å pusse tenner og dusje. 

Målet deres er å tvinge folk til å slutte å praktisere Falun Gong og bruke loven til å undertrykke folkets religions-, og trosfrihet. 

– I starten så prøvde de å tvinge meg til å forlate min praksis, men de innså med tiden at de ikke kunne forandre meg.

Hun forteller at den fysiske mishandlingen gikk så langt at hun tilslutt ikke fikk lov til å sitte i cellen sin. De fjernet stolen hennes, og hun måtte sove stående.

– Hvis jeg fant på å sette meg ned, la de skittent vann på gulvet sånn at det ble umulig, minnes hun. 

Sannhetskriteriet
I arbeidsleiren er det et mål å omskolere Falun Gong-tilhengerne. Det har de ikke klart med Xiulu.  
– Jeg forandret aldri troen min, ingenting forandret seg. Andre valgte å gi etter for presset og torturen, men jeg måtte være tro mot meg selv. 

– Jeg tror at ting vil bli bedre i fremtiden, og vi kommer til å fortsette med å fremme budskapet vårt, sier Xiulu.