Ignorerte rapporter om seksuelt misbruk for å unngå rasismeanklager

42 flere saker har IMDis Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse registrert i 2014 kontra året før vise nye tall. Veldig mange av sakene handler om voldsutøvelse (Foto: Illustrasjon).
Foto: Alyssa L. Miller
– Offentlige etater og politiet i den britiske byen Rotherham ignorerte tre rapporter som alle beskriver hvordan og i hvilket omfang barn i byen har blitt seksuelt utnyttet, mener rapportforfatter.
0Shares

– Rapportene ble overlevert til politiet og offentlige etater. Og ble ignorert, sier professor Alexis Jay til BBC under pressekonferansen tirsdag der funnene fra den nyeste rapporten om seksuelt misbruk av barn i den engelske byen Rotherham ble presentert, skriver VGNett. 

Rapporten konkluderer med at voldsomme feilgrep både fra politisk ledelse og politiet har bidratt til at minst 1400 barn er blitt misbrukt seksuelt i årene 1997 til 2013, siden gjerningsmennene ikke er blitt stoppet. Antallet blir beskrevet som et “konservativt anslag”.

Et stort flertall av overgrepene skal være utført av asiatiske menn i et organisert miljø, og personer i det offentlige hjelpeapparatet har i forbindelse med granskningen fortalt at de var redde for å bli beskyldt for rasisme.

– Ingenting ble gjort
En kvinne som nå er i 20-årene, sier til Sky News at hun ble voldtatt daglig over en periode på fire år – noen ganger av opp til fem menn samtidig. Hun meldte fra om overgrepene til politiet da hun var 13 år, i 2003, men ingenting ble gjort med saken.

Ifølge Jays har seksuelt misbruk av barn blitt lavt prioritert av alle instanser i Rotherham, spesielt under første halvdel av 2000-tallet. 

– Ofre som fortalte fikk selv skylden for det som hadde skjedd med dem, samtidig som ingenting ble gjort overfor gjerningsmennene. Det virket ikke som det slo noen av de involverte instansene at alle former for seksuell aktivitet med et barn, er et lovbrudd, fremholder Jay.