Innfører hurtig-prosess for avvisning av asylsøkere

Innenriksminister Johanna Mikl-Leitner annonserte i går at asylsøkere skal kunne avvises på grensen til Østerrike. Her deltar hun på en konferanse i Luxemburg om flyktningkrisen i september i fjor
Foto: Bundesministerium für Europa
Asylsøkere skal avvises direkte ved grensen til Østerrike. Om du får bli eller ikke, skal avgjøres i løpet av noen timer. 

Det er ikke juridisk mulig å sette en absolutt øvre grense for hvor mange asylsøkere Østerrike kan motta. Derfor går regjeringen nå en annen vei for å kunne begrense antallet som får reise inn i landet. 

Østerrike er et av de landene som fikk flest ankomster i 2015 i den pågående “asylkrisen”. Innenriksminister Johanna Mikl-Leitner og forsvarsminister Hans Peter Doskozil gikk onsdag ut med en felles uttalelse om at landet nå tar nye skritt for å begrense tilstrømningen av asylsøkere. De begrunner den nye lyn-prosessen med at “ordenen og stabiliteten” i landet er i fare og landets yteevne er strukket til det ytterste. Det skriver avisen Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Skjerper grensekontrollen enda mere
Hurtig-prosessen vil medføre at det skal fastslås innen noen få timer, på individuell basis, om det foreligger grunner for bortvisning til et sikkert tredjeland. I tillegg skal grensekontrollen skjerpes ytterligere. 

I fremtiden vil det først og fremst være de som har nær familie i Østerrike som får innvilget asyl. Når man ankommer via et annet europeisk land, er det ingen fare for liv og helse dersom man bortvises. Derfor vil også de med nær familie i Østerrike kunne bortvises ved grensen, etter en individuell vurdering. Om den avviste vil fremme en klage i det østerrikske rettssystemet, må han gjøre det fra utlandet. 

Forbundskansler Werner Faymann oppfordret på sin side på nytt Tyskland om å sende “klarere signaler” i flyktningpolitikken.