Sier ja til forlenget grensekontroll

Innvandring gir Brussel: Flere innvandrere som bor i byene, særlig med europeisk tilknytning vil snu nei- til ja-flertall for EU i årene som kommer, hevder kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil Wiedswang

Landene kan forlenge kontrollene for en periode på maksimalt seks måneder, opplyser EU-kommisjonen, skriver Sunnmørsposten.

I alt fem land i det passfrie Schengen-samarbeidet, hvor totalt 26 land inngår, har gjeninnført grensekontroller som følge av at et rekordhøyt antall migranter og flyktninger har ankommet Europa.

– Så lenge det er alvorlige mangler ved den ytre grensekontrollen, bør noen indre kontrolltiltak kunne opprettholdes, uttalte EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans til pressen i Brussel.

Nå er det opp til hvert enkelt medlemsland å fatte kommisjonens vedtak. Likevel understreket Timmermans overfor pressen kommisjonens syn på grensekontrollene som tidsbestemte og ikke uendelige:

– Vi har et klart veikart for å komme tilbake til et normalt Schengen innen november. forklarte han videre.

Klikk her for å lese mer om EU-kommisjonens vedtak om grensekontroll.