– Avkriminaliser sexkjøp

Foto: Illustrasjon.

Sexkjøpslovens hensikt er å kriminalisere kjøperne, og ikke selgerne. Likevel er opplever sexarbeidere vold, grove handlinger og i verste fall drap. Amnesty vil derfor avkriminalisere sexkjøp, og oppheve sexkjøpsloven fra 2009. 

– Disse lovene fører blant annet til at utenlandske kvinner som blir utsatt for vold, overgrep og utnyttelse ikke melder fra til politiet, i frykt for følgene. Og at de faktisk blir utsatt for grov vold, avdekker vår rapport, sier Jon Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty til VGNett.

Han mener at sexkjøpsloven ikke fungerer slik den burde.

– Norske lover som ble innført for å beskytte selgerne og stigmatisere kjøperne, virker mot sin hensikt.

Amnesty har rapportert at det er utenladske sexarbeidere som sitter i spesielt sårbar posisjon.

– Utenlandske sexarbeidere, spesielt kvinner med afrikansk opprinnelse, blir utvist fra landet uten annen grunn enn at politiet mener de ikke kan sannsynliggjøre formålet med oppholdet. Det skjer selv om de er her med gyldig Schengen-visum, sier John Peder Egenæs.

Utlendingsloven
Mildrid Mikkelsen fra en organisasjon som tilbyr bistand til kvinner som har blitt utsatt for menneskehandel, ROSA-prosjektet, mener det er mer hensiktsmessig å fokusere på utlendingsloven.

– Amnesty har en tendens til å legge alt som skjer i prostitusjonsmarkedet til sexkjøpsloven, mens vi mener de negative effektene er knyttet til utlendingsloven, sier hun til VGNett.