Flere kvinner enn menn får asyl-avslag

Asylsøkere på Refstad asylmottak nekter å bli testet for tuberkulose. Register viser at gruppen som har nektet er fra Nigeria. UDI antar at hensikten er å få forlenget opphold i Oslo.
Foto: Flickr
I Norden får asylsøkende kvinner oftere avslag enn asylsøkere menn, ifølge en fersk rapport bestilt på oppdrag fra de nordiske likestillingsministrene.
0Shares

Under fjorårets flyktningkrise tok flere nordiske land flere asylsøkere enn noensinne – hvori flesteparten av asylsøkerne var gutter og menn, skriver nettstedet norden.org.

Blant asylsøkerne i Norden i 2015, var mannsandelen mellom 70 og 80 prosent, noe som statistisk sett førte til at flere menn enn kvinner fikk oppholdstillatelse, viser en undersøkelse utført av Universitetet i Tampere, på vegne av Nordisk ministerråd for likestilling.

I Finland ble 55 prosent av kvinnene og 60 prosent av mennene innvilget opphold i landet. I Danmark fikk 79 prosent av kvinnene og 87 prosent av mennene lov til å bli i landet. Mønsteret gjentar seg i alle de nordiske landene, med Sverige med landet med minst kjønnsforskjell. Her fikk 77 prosent av kvinnene og 79 prosent av mennene opphold.

– Jeg er overrasket over resultatene, fordi alle de nordiske landene har jobbet med å fokusere på likestilling i asylprosessen, uttalte Finlands likestillingsminister Juha Rehula, under et ministermøte med sine nordiske kollegaer tidligere denne måneden.

– Viktig å klargjøre årsakene
Likestillingsministrene synes det er viktig situasjon for å finne ut årsaken til at flere kvinner får sine søknader avslått.

–  Undersøkelsen reiser viktige problemstillinger som vi har et ansvar få finne svaret på, sier Åsa Regner, den svenske likestillingsministeren, til norden.org.

 
Foto : Frankie Fouganthin

Hun sier at det svenske Migrationsverket har gjennomført en analyse som viser at man innenfor systemet hadde en stereotypi av hvem som er hovedpersonen i en familie, og gjorde familiemennene til “hovedsøkere”. Dette har ført til praksisskifte, og at Migrationsverket i større grad nå prioriterer likestilling ved søkeprosessen.

– Alle asylsøknader skal ha en individuell vurdering, sier Regner videre.