Ny innvandringsdebatt i Socialdemokraterna etter terroren

Omkamp om innvandring: Skal det svenske sosialdemokratiske partiet slå ring om landets liberale innvandrings- og flyktningepolitikk, eller gå over i mer restriktiv retning? Sistnevnte vil partiledelsen trumfe igjennom som følge av terrorangrepet sist helg.

Samme helg som terrorangrepet skjedde i Sverige holdt det sosialdemokratiske partiet sin årlige kongress i Gøteborg.

Ifølge Aftenposten meldte statsminister Stefan Löfven avbud til samlingen for å prioritere håndteringen av terrorangrepet i Stockholm.

Vil ha innstramninger
Under kongressen kom det også frem at partiledelsen ville ha kongressens støtte til ytterligere lovendringer og en hardere politikk i kampen mot terrorisme. 

Et av årsakene sees i lys av at siktede for lastebilsangrepet sist fredag er en 39-årig firebarnsfar med usbekisk opprinnelse. 39-åringen hadde fått avslag på asylsøknad og skulle utvises fra Sverige.

Justisminister Morgan Johansson sa til Dagens Nyheter at han håpet på klar støtte til å videreføre innstrammingene regjeringen innførte etter den rekordhøye asyltilstrømmingen i 2015. I den “hardtslående og innstramningsvillige” kjernen i ledelsen går man blant annet for tiltak som blant annet kriminalisering av krigsfarere til Syria.

 
Foto : Anders Henrikson

– Vi har pågående undersøkelse som ser over terror lovgivning. Jeg er ikke redd i det hele tatt å gå videre og utvide lovgivningen ytterligere.

Får kamp
Samtidig er det mange på grasrotnivå som motsetter seg den innstramningsvillige partiledelsen.
Ulf Bjereld, medlem i partistyret, ønsker han mindre strenge grensekontroller, grensekontroller som nå tvert om er skjerpet etter terroranslaget.

– Hvis Sverige skal ha en innvandringspolitikk som Ungarn og Romania, er den ikke sosialdemokratisk, sa Bjereld.