FNs flyktningsjef kritiserer Ungarn

 
Foto: UN Photo
Ungarn må slutte å automatisk internere asylsøkere, mener FNs flyktningsjef Filippo Grandi.

Grandi (bildet) er svært kritisk til myndighetenes behandling av flyktninger, skriver ABCNyheter.

– Jeg kaller ikke dette transitt, jeg kaller det arrest, sa Grandi etter å ha besøkt transittsonen Röszke tidligere denne uken.

Grandi mener Ungarn viser at de har en «veldig klar intensjon» om å begrense tallet på flyktninger som får tilgang til beskyttelse i landet. Høykommissæren er også kritisk til det lave antallet flyktninger som i det hele tatt får lov til å søke asyl.

– Det kan ta ukevis, månedsvis før behandlingen sluttføres, sier Grandi, som påpeker at innvilgelsesprosenten for asylsøknader i Ungarn er svært lav.

Forsvarer praksis
Ungarns innvandringsfiendtlige statsminister Viktor Orbán forsvarer praksisen. Han mener det er behov for å hindre migranter som har «uavklart status», og som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, i å bevege seg fritt i Ungarn og i EU for øvrig.

Foto: Arkiv.
Foto : European People's Party

En former som den ungarske korrespondenten Andras Schweitzer skriver i The Guardian.

– Om mindre enn et år er det parlamentsvalg. Viktor Orban og regjeringspartiet Fidesz vil sannsynligvis fortsette å gi et bilde av seg selv som den mest pålitelige forsvarer av nasjonen mot utenlandske trusler, mot «EU-liberalister» og «farene med masseinnvandring». Et narrativ som selger godt hos mange velgere.