– Et resultat av 40 års undertrykkelse

 
I over en uke har det vært kraftige protester i Iran mot det sittende regimet. – Et resultat av 40 år med undertrykkelse med prestestyret, korrupsjon og økonomisk mislighold, mener norsk-iransk menneskerettighetsaktivist.

– Folk har nådd et bristepunkt, og krever ikke lenger reformer, men fullstendig systemendring, sier Mahmood Amiry-Moghaddam (bildet), leder for nettverket Iran Human Rights, til utrop.no 

Siden 28. desember har en protestbølge herjet landet, i hovedstaden Teheran som i andre byer. I Teheran har protestene kostet minst 22 mennesker livet, og flere hundre har blitt arrestert.

Ifølge nyhetsbyrået AFP ble protester mot økonomiske nedgangstider etterhvert til regimekritiske protester med angrep på politistasjoner og offentlige kontorer.

 
Foto : VOA Iran

– Fiender bak opptøyene
Landets øverste religiøse leder, Ayatollah Ali Khamenei, sier i dag at det er fiender av Iran som står bak opptøyene.

– I de siste dagene har våre fiender forent seg. De bruker alle midler, penger, våpen, politikk og sikkerhetstjenester for å skape problemer for det islamske regime, står det i meldingen fra Khamenei, skriver AFP.

Følger tett på utviklingen
Her hjemme har norsk-iranere fulgt utviklingen med argusøyne. I går viste 200 mennesker sin solidaritet med demonstrantene i Iran under en markering i Oslo i regi av organisasjonen Kvinner Opplyser, en norsk-iransk kvinneforening.

Leder Milica Javdan uttalte til VGNett at målet med demonstrasjonene i Oslo er todelt:

– Vi ønsker først og fremst å vise solidaritet med det iranske folk. Samtidig ønsker vi at Norske myndigheter skal stå sammen med det iranske folket i deres protester mot diktaturet. Norge bør kreve regimeendring og fordømme vold mot, og arrestasjon av demonstranter. Vi kommer til å holde på her i Norge så lenge det iranske folket setter livet sitt i fare ute i gatene i Iran.

Tusenvis arrestert
Grunnet informasjonsrestriksjoner isatt fra iranske myndigheter har det vært vanskelig å få ut nøyaktig informasjon fra bakkenivå. Blant annet er nett-tilgangen til vanlige iranere blitt begrenset. Ifølge Amiry-Moghaddam skal tusenvis være arrestert de siste dagene.

– Vi vet at regjeringen flere steder har brukt rå makt mot demonstranter, og at opptil 300 i Teheran og 400 i Tabriz skal ha blitt tatt i forvaring av politiet. Situasjonen gir oss grunn til bekymring, og vi frykter at de arresterte kommer til å bli torturert for å komme med tilståelser, selv de som kun har protestert fredelig.

Vil vise «orden»
Ifølge Amiry-Moghaddam er strategien fra iranske myndigheter å vise at de har «orden i eget hus».

– Ved å slå ned på demonstrasjonene vil regimet vise at de har «full kontroll», samtidig som man tviholder på narrativet i statsmediene om at opptøyene var «ledet av krefter utenfra». Verdenssamfunnet, og Norge også, må presse på for at de arresterte fredelige demonstrantene får en rettferdig rettergang.

Videre mener han at protestene viser at en fryktbarrieren blant vanlige iranere er brutt.

– For første gang på mange står folk samlet, på tvers av etniske, sosiale og politiske forskjeller. Folk gir uttrykk for at de ikke lenger tror at det nåværende systemet vil løse deres hverdagsproblemer. Iran er nå et land med utbredt fattigdom og arbeidsledighet. Store deler av landets oljeinntekter går til å finansiere militære intervensjoner i Libanon og Syria, og til politiske og religiøse institusjoner nært knyttet til regimet. Samtidig sliter vanlige iranere med å få endene til å møtes. Kombinasjonen av undertrykkelse og korrupsjon har vært utslagsgivende for dette opprøret.