Netanyahus nyttige idioter

 
Foto: Skjermdump/Twitter
Første juledag publiserte den israelske sikkerhetsministeren Gilad Erdan en munter melding på sosiale medier. 
0Shares

I meldingen skrøt han av den norske regjeringen som «skulle begrense økonomisk støtte» til organisasjoner som støtter den internasjonale BDS-kampanjen om boikott, deinvestering og sanksjoner av staten Israel.

To dager senere, mens vi fortsatt var opptatt med julefeiringen, siterte avisen Jerusalem Post norske regjeringskilder som bekreftet Erdans påstander. Et raskt nettsøk avdekke ingen pressemeldinger eller uttalelser på regjeringens nettsider angående påstandene.

Men nettsøket oppdaget noe annet. Allerede tidlig i desember ga Rødt-leder Bjørnar Moxnes uttrykk for sin bekymring knyttet til en setning i regjeringens forslag til statsbudsjett, som sa at Norge «vil boikotte organisasjoner som boikotter Israel for brudd på folkeretten». Moxnes beskrev det som «et knefall for okkupantmakten Israel» og lovte å følge opp saken.

 
Foto : Privat

Saken har nå tydeligvis blitt vedtatt, men uten noen særlig stor oppmerksomhet i norske medier. Spørsmålet er hvorfor? At regjeringen vil fjerne statsstøtte til norske organisasjoner som støtter en ikke-voldelig internasjonal menneskerettighetskampanje, er et nytt lavmål for Solbergs regjering og kan ikke ses som noe annet enn et direkte angrep på ytringsfriheten og menneskerettsarbeid i Norge.

Den godt bortgjemte setningen i statsbudsjettet er et urovekkende ledd i den israelske regjeringens globale og koordinerte angrep på BDS-bevegelsen, som gjennomføres i samarbeid med lydhøre høyrekonservative krefter i utvalgte land. I løpet av noen få år har den norske regjeringen beveget seg fra å ha en viktig meglerrolle i konflikten, til å melde seg inn i rekken av Netanyahus nyttige idioter.

Organisasjoner rundt om i verden har lenge uttrykt bekymring for en alarmerende utvikling, der den israelske strategien er å kriminalisere politiske meninger som støtter palestinske rettigheter og kritiserer den israelske okkupasjonen.

Det finnes utallige eksempler fra de siste årene. BDS-aktivister i Frankrike blir rettsforfulgt med begrunnelse om at boikott av israelske varer blir betraktet som «antisemittisme» og «rasehat». I New York har guvernøren uttalt at selskaper og organisasjoner som vedtar boikott av Israel, selv skal boikottes og miste retten til offentlig støtte – noe Solberg-regjering tydeligvis har latt seg inspirere av.

I en enda mer skremmende utvikling i fjor oppfordret den israelske etterretningsministeren Yisrael Katz til «målrettede likvideringer» av BDS-ledere og aktivister ved hjelp av israelsk etterretning. Trusselen gikk uten kommentar fra (eller: ble forbigått i stillhet av) den norske regjeringen til tross for at BDS-bevegelsen i Norge har sterk og bred støtte og israelske agenter tidligere har drept folk her i landet.

Israels forkastelige strategi møter stor opposisjon på internasjonalt plan. Amnesty International har bedt Israels regjering om å slutte å true personer og organisasjoner som forsvarer menneskerettigheter. The International Federation for Human Rights (FIDH) har uttalt at de anerkjenner personers rett til å støtte opp om BDS-oppropet, og oppfordrer stater til å respektere og opprettholde retten til ytrings- og organisasjonsfrihet. The European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) har krevd en slutt på kriminaliseringen av BDS-bevegelsen og har fått tilslutning fra 356 menneskerettighetsorganisasjoner og humanitære organisasjoner,
fagforeninger og kirkegrupper fra hele Europa.

Det har også kommet reaksjoner fra regjeringshold blant noen av Norges nærmeste allierte. Det svenske utenriksdepartementet har fastslått at BDS «er en sosial bevegelse», og at «regjeringer ikke bør blande seg inn i synspunktene til sivile organisasjoner». Den nederlandske utenriksministeren har erklært at BDS er beskyttet av ytringsfriheten, og den irske utenriksministeren har sagt at det er et legitimt politisk standpunkt å støtte BDS. Solberg regjeringen velger en helt annen linje, som undergraver palestinske rettigheter og søker å kue menneskerettighetsaktivister her hjemme.

I fjor gikk over femti norske organisasjoner sammen i et opprop som forsvarer retten til å drive BDS-arbeid, kjempe for menneskerettighetene og forsvare palestinernes grunnleggende rettigheter med fredelige midler. Ikke alle av de tilsluttede organisasjonene var selv tilsluttet BDS-bevegelsen, men støtter norske tradisjoner for ytringsfrihet og retten til å kritisere Israels ulovlige og brutale okkupasjon. Blant organisasjonene finner vi solidaritetsgrupper, menneskerettighetsorganisasjoner,
ungdomsgrupper, kirkegrupper, politiske partier og fagforeninger. En ytterligere og enda mer betydningsfull utvikling kom tidligere i år da både Fagforbundet – landets største arbeidstakerorganisasjon – og LO – landets største hovedsammenslutning – vedtok å støtte den internasjonale BDS-kampanjen.

Solberg-regjeringens vedtak om å støtte opp under den israelske regjeringens forsøk på å kriminalisere ikke-voldelig politisk aktivisme og menneskerettighetsarbeid både her hjemme og i Israel og Palestina, kan regne med stor motstand på tvers av politiske grenser i det norske samfunnet – ikke minst innenfor fagbevegelsen.